งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

         สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมการนักเรียน  ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะใน 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ วิชาชีพและวิชาประคองชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
       เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม  2561  เวลา 08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ในการนี้ได้มีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ในทักษะวิชาการ ได้แก่โรงเรียนบ้านโสกเชือก ทักษะด้านวิชาชีพ ได้แก่โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง  และด้านวิชาประคองชีพ ได้แก่โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV ได้แก่โรงเรียนบ้านไก่ป่าและโรงเรียนที่จัดการโครงการอาหารกลางวันชนะเลิศ เหรียญทองระดับประเทศ คือโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน อีกด้วย
        ดร.สกล กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถด้านวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของนักเรียนและโรงเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชรและเป็นการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป
      ทั้งนี้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม  2561 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 8 ตุลาคา 2561 จากนั้นก็จะมีการกระจายการแข่งขันไปยังจัดต่าง ๆ เพื่อลดการแออัดของจราจรและทำให้ผู้เข้าแข่งขันมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกิจกรรมนี้จะมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน และแบ่งทีม การแข่งขันเออกเป็น 25 ทีม คือ ตัวแทนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 22 ทีม สังกัดสำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (สช.) 1 ทีม สังกัดเทศบาล 1 ทีม และสังกัดการศึกษาพิเศษ อีก 1 ทีม ซึ่งเป็นการตัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าต่อขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562
admin อ่าน [63] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 18/ก.ค./2562 - 16:00 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1