การสรรหาและคัดเลือก”ครูดีในดวงใจ”

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สนองรับนโยบายของ สพฐ. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งต่อระดับ สพฐ. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้เป็นที่ยอมรับต่อเพื่อครูและสังคมต่อไป
          เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2561  เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ  วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสาเกตนคร   กล่าวว่า “จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูสายงานการสอนผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น เด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม      ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนจนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างเหมาะสม
          ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ได้ให้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก โดยวิธีการเสาะแสวงหา “ครูดี” ในรูปแบบคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนดและมีผลงานเป็นรูปธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาในระดับเขตพื้นที่โดยแบ่งครูสายงานการสอน เป็น  3 ระดับคือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562
admin อ่าน [63] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 18/ก.ค./2562 - 16:00 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1