โรงเรียนชาวนา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

                  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการโรงเรียนชาวนา ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ สืบสานประเพณีวิถีชาวนาไทย ปลูกฝังความเป็นลูกหลานเกษตรกรให้กับนักเรียน
                เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรม ลงแขกดำนา ตามโครงการโรงเรียนชาวนา ที่ โรงเรียนบ้านเมืองทองวีระประชานุสรณ์ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
                ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
                ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวิถีชาวนาของไทยในอดีตเมื่อถึงฤดูการทำนา โดยจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือจุนเจือกันลงแขกดำนา ตามคำกล่าวที่ว่า ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีวิถีชาวนาไทยแล้ว ยังเป็นการหล่อหลอมและปลูกฝังความเป็นลูกหลานเกษตรกรให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง จึงกำหนดกิจกรรม ลงแขกดำนา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
              กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การมอบวัสดุการผลิต  การปลูกต้นไม้อัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น คือ ต้นสะเดา ที่ สามารถรับประทานเป็นได้ทั้งใบและดอก และใบสามารถไล่แมลง การลงแขกดำนา นำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ และใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน การเยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์อาชีพ จาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองทองวีระประชานุสรณ์  จึงเป็นการสร้างกระบวนการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชุมชน ทั้งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิธีการต่างๆของเกษตรกร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
10/เม.ย./2562
admin อ่าน [85] ครั้ง
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
09/เม.ย./2562
admin อ่าน [39] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 23/พ.ค./2562 - 15:20 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1