การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

            การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติดเพื่อเพิ่มจำนวนลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและได้ลูกเสือที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีผู้กำกับลูกเสือเข้ารับการอบรมจากเครือข่าย ละ 5 คนรวมทั้งสิ้น 110 คน  ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม
          ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดพร้อมมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและใบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ผ่านการอบรมตามโครงการผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด
         ดร.สกล กล่าวว่า โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนมีเป้าหมายที่จะมุ่งเอาชนะยาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน และมีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นชุมชนและสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการลูกเสือในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
          ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตะหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาเรื่องยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพ จำนวน 1 รุ่น จากเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายละ 5 คน รวมเป็น 110 คน และกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ซึ่งจะดำเนินการในต้นเดือนสิงหาคม 2561 โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนจากเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย มีเป้าหมายเครือข่ายละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 1,100 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ในการเป็นผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสามารถนำไปขยายผลฝีกอบรมลูกเสือของเครือข่ายโรงเรียนต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

วันครู 2562
17/ม.ค./2562
admin อ่าน [21] ครั้ง
นับถอยหลัง o-net/nt
26/พ.ย./2561
admin อ่าน [16] ครั้ง
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25/พ.ย./2561
admin อ่าน [27] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 18/ม.ค./2562 - 10:56 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
177
วันครู 2562
17/ม.ค./2562
admin อ่าน [21] ครั้ง