มรภ.ร้อยเอ็ดนำคณะนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตเข้าศึกษาดูงาน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

      มหาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.ดร.สมใจ  ภูมิพันธุ์ นำคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา กว่า  20  คน  เข้าศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายพิเศษ จาก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต  1 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่และศึกษานิเทศก์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
     เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่และศึกษานิเทศก์ให้การต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและคณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  รุ่นที่ 20 กว่า 20 คน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”  จากนั้น คณะอาจารย์และนักศึกษาได้เยี่ยมชมสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
    ดร.สกล  กล่าวว่า  ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะการประคองชีพซึ่งทุกโรงเรียนได้นำไปเป็นหลักในการปฏิบัติซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ก็จะต้องมุ่งพัฒนานักเรียนในทุกด้านต่อไป

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562
admin อ่าน [63] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 18/ก.ค./2562 - 16:00 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1