ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ศรีสมเด็จจัดประชุมรับการเปิดเทอม

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

             ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีสมเด็จ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทั้ง  22 โรงเรียนจัดประชุมหารือหาแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รับการเปิดเทอม  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพรเกียรติ อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด
          เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2561  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอศรีสมเด็จ  โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า  นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสเป็นกลุ่มที่ต้องได้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ด้อยโอกาสซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน ด้านวิชาการคงจะสู้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงไม่ได้ ดังนั้นควรให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ หาเลี้ยงตนเองได้โดยให้นำทักษะบวนการในเรื่องของทักษะการประคองชีพไปใช้กับนักเรียนกลุ่มนี้ให้เขาสามารถอยู่ได้ในสังคมที่ดี อย่างไรก็ตาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีโมเดลในการพัฒนาอยู่ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะการประคองชีพ โดยทั้ง 3 ทักษะนี้จะต้องมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนเช่นเดิมหากเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการพัฒนานักเรียนในทุกด้านทุกระดับชั้นให้สำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ดร.สกล  กล่าวต่ออีกว่า เมื่อเรามาเปรียบเทียบผลการเรียนและผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปีที่ผ่านมา พบว่า ร้อยเอ็ด เขต 1 ของเรายังเป็นรองกับเขตอื่นในจังหวัดเดียวกันนั้นหมายถึงการเราต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเมื่อเด็กนักเรียนดี และเก่งย่อมส่งผลต่อครูมีความกว้าหน้าซึ่งการพัฒนาต้องสัมพันธ์กันในทุกด้านเพื่อพัฒนาให้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้เป็นที่ 1 ในทุกด้านต่อไป
         

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

วันครู 2562
17/ม.ค./2562
admin อ่าน [28] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 15/ก.พ./2562 - 9:18 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1