สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสจัดประชุมสามัญประจำปี

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

           สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทั้ง 63 โรงเรียนจัดประชุมหารือหาแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รับการเปิดเทอม  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด
          เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2561  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  กล่าวว่า  นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสเป็นกลุ่มที่ต้องได้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ด้อยโอกาสซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน ด้านวิชาการคงจะสู้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงไม่ได้ ดังนั้นควรให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ หาเลี้ยงตนเองได้โดยให้นำทักษะบวนการในเรื่องของทักษะการประคองชีพไปใช้กับนักเรียนกลุ่มนี้ให้เขาสามารถอยู่ได้ในสังคมที่ดี
          นายสุนทรวัฒน์  วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร  ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  กล่าวว่า โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีทั้งหมด 63  โรงเรียน ได้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อสนองรับนโยบาย ของ  สพฐ. และสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในการเน้นย้ำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ทักษะในการเรียนการสอน 3  ด้านคือ ด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพและด้านวิชาประคองชีพ ซึ่งโรงเรียนก็ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยคาดหวังว่านักเรียนขยายโอกาสที่จบการศึกษาออกไปจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 100 เปอร์เซ็น และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

วันครู 2562
17/ม.ค./2562
admin อ่าน [28] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 15/ก.พ./2562 - 9:18 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1