ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

         ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
         เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big data System ที่ ห้องประดับดาวโรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์  ที่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสนี้  ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และคณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ
            ทั้งนี้  พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (EEC)  ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC) และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง (CEC) ที่ได้เปิดไปแล้วเป็นต้นแบบให้กับศูนย์ประสานงานกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองภาคการผลิตอุตสาหกรรมและบริการ ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบกับการขับเคลื่อนมีแนวคิดในการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของสถานประกอบการการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อให้เป็นการจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมใช้กลไกมาตรฐานอาชีพเพื่อกำกับคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นสาระที่จำเป็นของช่างอุตสาหกรรม

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

โรงเรียนบ้านซ้ง
22/ต.ค./2561
admin อ่าน [3] ครั้ง
โรงเรียนบ้านไก่ป่า
10/ต.ค./2561
admin อ่าน [14] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 22/ต.ค./2561 - 11:06 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1