ดร.สกล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลังเปิดภาคเรียนใหม่

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

           ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่หลังเปิดภาคเรียนใหม่พร้อมทั้งพบปะบรรยายพิเศษ เพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนปราสาทหินทั้ง 9 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม 
          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2561 เวลา 13.00  น. ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ประชุมผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา”  ณ  หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่  เนื่องในโอกาสที่เป็นการเปิดภาคเรียนใหม่ เครือข่ายปราสาทหินจึงได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ตลอดจนการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลง
          ดร.สกล  กล่าวว่า หน้าที่ของครูจะต้องทำตามหน้าที่ให้มีความกระตือรือร้น ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยมุ่งเป้าไปที่คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายของเขตพื้นที่ ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านกายภาพ  คุณภาพและสัมพันธภาพและนำหลักของร้อยเอ็ด 1 โมเดลมาใช้ได้แก่ วิชาชีพ  วิชาการ และวิชาประครองชีพ ซึ่งหลักการเหล่านี้ล้วนมุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งสิ้นขอให้ครูทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้
          ทั้งนี้  เครือข่ายปราสาทหิน ทั้ง 9 โรงเรียนประกอบด้วย1. โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ,2. โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย ,3. โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่, 4. โรงเรียนบ้านมะอึ ,5.โรงเรียนบ้านดงบ้านาประชาสรรค์,6.โรงเรียนบ้านดอนชัย , 7.โรงเรียนบ้านไก่ป่า , 8. โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม ,9. โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกันในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

วันครู 2562
17/ม.ค./2562
admin อ่าน [21] ครั้ง
นับถอยหลัง o-net/nt
26/พ.ย./2561
admin อ่าน [16] ครั้ง
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25/พ.ย./2561
admin อ่าน [27] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 18/ม.ค./2562 - 10:56 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
177
วันครู 2562
17/ม.ค./2562
admin อ่าน [21] ครั้ง