การประชุมระดมความคิดสร้างโรงเรียนยุวเกษตรต้นแบบ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

           จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประชุมระดมความคิดสู่แนวปฏิบัติตามโครงการเรียนยุวเกษตรเกษตรต้นแบบ  เพื่อยกระดับการผลิตในภาคการเกษตรให้กลายเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง อีกทั้งปลูกฝั่งให้เยาวชนรักในอาชีพเกษตรกรรมและมีเกษตรกรอายุน้อย   ณ  ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด
          เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม   2561 เวลา 14.00 น. นายชยันต์  ศิริมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ,เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ,ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ด, ดร.สกล  คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ,รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ,ผอ.กลุ่มนิเทศ,ศึกษานิเทศก์, ครูโรงเรียนบ้านเมืองทองและหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนยุวเกษตร ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนบ้านเมืองทอง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนต้นแบบตามโครงการโรงเรียนยุวเกษตร ซึ่งได้ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเป็นผู้เขียนหลักสูตรการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนยุวเกษตรให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2561 นี้
          จากการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในภาคอีสานจะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด มีข้าวหอมมะลิที่สร้างชื่อเสียงระดับโลก แต่จากรายงานการผลิตปรากฏว่า เกษตรกรผู้ผลิตข้าวจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันไม่มีใครอยากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝัง  สร้างจิตสำนึกที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมรวมทั้งสร้างแรงงานภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มาทดแทนโดยเฉพาะการทำนา
          ดร.สกล  กล่าวว่า โรงเรียนบ้านเมืองทองเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนจำนวนมากจึงสามารถเชื่อมต่อจากโรงเรียนสู่ชุมชนได้ อีกทั้ง ตำบลเมืองทองเป็นตำบลทีผลิตข้าวได้คุณภาพสูงจนได้รับรางวัลติดต่อกันกว่า 30 ปี  ดังนั้น การที่จะสร้างหรือปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนให้เป็นยุวเกษตรต้นแบบจึงมีความเหมาะสมที่สุด” และในขณะเดียวกัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จะสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนยุวเกษตรโดยจะให้ศึกษานิเทศก์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเขียนหลักสูตรเพื่อบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ อีกทางหนึ่งด้วย

         

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

วันครู 2562
17/ม.ค./2562
admin อ่าน [21] ครั้ง
นับถอยหลัง o-net/nt
26/พ.ย./2561
admin อ่าน [16] ครั้ง
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25/พ.ย./2561
admin อ่าน [27] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 18/ม.ค./2562 - 10:56 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
177
วันครู 2562
17/ม.ค./2562
admin อ่าน [21] ครั้ง