สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1 จัดกิจกรรม Big cleaning Day มุ่งสู่สำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Office

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

                เมื่อเวลา 09.00 น .วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายประเสริฐ  วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 เปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์ Big cleaning Day โดยได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันปรับปรุงทำความสะอาดสำนักงาน ตามโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ที่ ห้องประชุมสาเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้
              นายประเสริฐ  วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office เป็นโครงการ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคที่ 10 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ได้จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว ขึ้น โดยเชิญชวนส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ และจะมีการจัดประกวดหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้
              ทั้งนี้ การจัดโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office เป็นโครงการที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนามาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office Standard ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้สำนักงาน และสถาบันการศึกษา  นำไปใช้ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของประเทศไทยที่ร่วมกับประชาคมโลกในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

วันครู 2562
17/ม.ค./2562
admin อ่าน [21] ครั้ง
นับถอยหลัง o-net/nt
26/พ.ย./2561
admin อ่าน [16] ครั้ง
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25/พ.ย./2561
admin อ่าน [27] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 18/ม.ค./2562 - 10:56 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
177
วันครู 2562
17/ม.ค./2562
admin อ่าน [21] ครั้ง