สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองและระดับเพชร

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองและระดับเพชร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
          เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2561  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทองและระดับเพชรโดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสีขาวและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
          นายประเสริฐ  วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขนั้นเกิดจากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พลังแห่งแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นกลไกในการทำงานขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นโครงการหลักในการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการโครงการโรงเรียนสีขาวให้นักเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันละกันให้ห่างไกลจากยาเสพติดและปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ และสถานศึกษาที่ดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุขที่ผ่านการประเมินในระดับดีเด่น จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรดีเด่น เสมา ป.ป.ส.จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
          ทั้งนี้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับเงินเพื่อเข้ารับการประเมินระดับทอง จำนวน 9 โรงเรียน และสถานศึกษาในสังกัด สพม.27 จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 12  โรงเรียนและผ่านการประเมินระดับทองเพื่อเข้ารับการประเมินระดับเพชรจำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินระดับเพชรประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านจาน 2. โรงเรียนบ้านอีโก่ม 3. โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและส่งผลงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีเด่นเข้ารับการประเมินในระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

โรงเรียนบ้านซ้ง
22/ต.ค./2561
admin อ่าน [4] ครั้ง
โรงเรียนบ้านไก่ป่า
10/ต.ค./2561
admin อ่าน [14] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 22/ต.ค./2561 - 11:06 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1