ผอ.เขตฯ ออกเยี่ยมสนามสอบ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

     สพฐ.จัดประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบกลาง มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ปีการศึกษา 2560  เพื่อประเมินคุณภาพนักเรียนทุกสังกัด
     เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2561 (ที่ผ่านมา) ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบกลางในระดับมัธยมศึกษา ม.1 – ม.2 โดยมีกำหนดการสอบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในส่วนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทำการสอบ O-Net ไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ 
     ดร.สกลฯ กล่าวว่า  จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.)  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สอบกลาง หมายถึง การนำข้อสอบไปใช้ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน ทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) , สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสังกัด
    จากการออกตรวจเยี่ยมพบว่า  เครือข่ายเมืองสาเกตมี 2 สนามสอบ คือโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง  ในส่วนของสนามสอบโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดมีนักเรียนที่ขาดสอบในวันเวลาดังกล่าวเนื่องจากติดแข่งขันกีฬาของอำเภอ จึงแนะนำให้ผู้บริหารได้จัดสอบซ่อมเสริมให้กับเด็กเหล่านั้น และที่โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างไม่มีนักเรียนขาดสอบ บรรยากาศของการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ ในช่วงต่อไปจะมีการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้น ป.1  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบกลาง ของนักเรียน ชั้น ป.2 ,ป.4 ,ป.5 และการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561  ซึ่งต้องเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทุกประเภท
    ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังเน้นย้ำให้ครูและผู้บริหารทุกคนได้เอาใจใส่นักเรียนให้เห็นความสำคัญของการทดสอบเนื่องจากช่วงนี้เป็นปลายภาคเรียนที่ 2 จึงมีการทดสอบอยู่หลายอย่างพร้อมๆ กันและในช่วงต้นเดือนมีนาคม นี้ ก็จะเป็นการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จึงอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1