การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

            สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
           เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.30 น.  ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมครูผู้รับผิดชอบตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
          ดร.สกล  กล่าวว่า โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จะทำการทดสอบในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561 , การประเมินคุณภาพการศึกษาขันพื้นฐานด้วยข้อสอบกลาง เป็นการทดสอบนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.2 ส่วนนักเรียนชั้น ม.3 ได้ทำการทดสอบ O-net ไปเรียบร้อยแล้ว จะทดสอบในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561 , การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบกลาง ในระดับประถมศึกษาชั้น ป.2 , ป.4 , ป.5 จะดำเนินการสดสอบในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2561 และการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  จะทดสอบนักเรียนชั้น ป.3  ในวันที่ 7 มีนาคม 2561
          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดสอบทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส  และเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนให้เข้าสอบทุกคนตามวัน เวลา ที่กำหนด และให้ศึกษาข้อมูลการดำเนินการสอบตามคู่มือการสอบอย่างเคร่งครัด

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1