เครือข่ายเมืองสาเกตจัดการเรียนการสอนแบบเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

            เครือข่ายเมืองสาเกต จัดโครงการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามนโยบาย “ 50 วันมุ่งมั่น สานฝัน ก้าวสู่ TOP TEN O-NET , NT ระดับประเทศ” ณ โรงเรียนบ้านหนองยูง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
          เมื่อเวลา 13.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการจัดการเรียนการสอนแบบเข้มสำหรับนักเรียนขั้น ป.6 และ ม. 3 ตามโครงการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นโยบาย “ 50 วันมุ่งมั่น สานฝัน ก้าวสู่ TOP TEN O-NET , NT ระดับประเทศ” และในขณะเดียวกันนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับครูวิทยากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง ซึ่งการจัดการสอนแบบเข้มนี้ เครือข่ายเมืองสาเกตได้ดำเนินการไปแล้วระหว่างวันที่ 22-26  มกราคม 2561 โดยมีการจัดการสอนแบบเข้มพิเศษรวมกันเป็นศูนย์ จำนวน 3  ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ศูนย์โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง และศูนย์โรงเรียนบ้านหนองยูง  ซึ่งทั้ง 3 ศูนย์ ได้จัดการเรียนการสอนแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม. 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ในช่วงปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้
          ทั้งนี้เครือข่ายเมืองสาเกตนคร ประกอบด้วย 10 โรงเรียนได้แก่ ร.ร.เมืองร้อยเอ็ด , ร.ร.บ้านแดงโนนสว่าง ร.ร. บ้านหนองนาสร้าง , ร.ร.บ้านหนองผักแว่น , ร.ร.บ้านสามแยกโพธิ์ชัย , ร.ร.บ้านหนองตากร้า ร.ร.บ้านขี้เหล็ก ,ร.ร.บ้านโนนแท่น , ร.ร.บ้านแวงวิทยา , ร.ร. บ้านหนองยูง  ซึ่งมีนายนิยม  บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยูงเป็นประธานเครือข่าย
          ในการนี้ ประธานยังได้เน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมในการทดสอบโอเน็ตในช่วงเวลาอันใกล้นี้เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 จะสูงกว่าระดับประเทศ ต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1