วันครู ปี 61 ภายใต้แนวคิด “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

         ศปอ.เมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานคุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ดและสก.สค. จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. และ สช. เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ. ศ. 2561 พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร และมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น  
        ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู เป็นวันสำคัญของครู เป็นวันที่ศิษย์ทุกคน และสังคมทั่วไปจะได้รำลึกถึงพระคุณของครู และบูรพาจารย์ ครูเองก็จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นครู ภูมิใจในวิชาชีพครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สมาคมครูอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานคุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สก.สค) ร่วมกันจัดงานวันครูประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน การจัดงานวันครูประจำปี 2561 นี้ ภายใต้แนวคิด “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การประกอบพิธีทางศาสนา ,พิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ,พิธีบูชาบูรพาจารย์ ,พิธีแสดงมุทิตาจิตครูอาวุโส ,กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ,การมอบเกียรติบัตรและรางวัลแด่ครูผู้มีผลงานดีเด่น ,กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ,กิจกรรมสร้างสรรค์นันทนาการ และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยได้รับความอนุเคราะห์เรื่องงบประมาณจากสํานักงานคุรุสภา ,สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดจำกัด ,สำนักงาน สกสค. ,สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และ สมาคมครูอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญวันครู ประจำปี 2561 ไว้ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของครู เพราะครูมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณภาพให้แก่สังคมอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1