กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

               สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการวิชาชีพ ตลอดจนศิลปะการแสดง  ในระหว่างวันที่ 16-17  พฤศจิกายน 2560
                   วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  เป็นวันที่ 2 ของการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  67 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้มีพิธีเปิดการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
                 ดร. สกล คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 กล่าวว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแนะนำ จูงใจ ให้เด็กชาย หญิง ในสมัยนั้น เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นหนทางในการหารายได้เลี้ยงชีพ เพื่อลดค่านิยมของเยาวชน ในการเป็นเสมียน หรือรับราชการให้น้อยลง ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการ อนุมัติในหลักการให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปี ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการวิชาชีพ ตลอดจนศิลปะการแสดง จัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียน แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์  การนำเสนอผลงานนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน และคัดเลือกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ ไปร่วมกิจกรรมระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 นี้ 
           กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนปฐมวัย 2 รายการ กิจกรรมการ แข่งขันนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 285 รายการ มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนกินกรรมการแข่งขันตามรายการที่กำหนด จากศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอ (ศปอ.) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จตุรพัตรพิมาน ธวัชบุรี จังหาร ศรีสมเด็จ เชียงขวัญ และทุ่งเขาหลวง ตัวแทนนักเรียน  จากสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และตัวแทนนักเรียนจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา  2 วัน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1