ศปอ.เมืองร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

         ศปอ.เมืองร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งในระดับเขตพื้นที่  ณ สนามโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
          เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประเสิรฐ  วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1เป็นประธานในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งกำหนดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 โดยใช้สนามในการแข่งขันคือโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประธานในพิธีกล่าวว่า “การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 67 เพื่อเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่น  วิชาการ ศิลปะ ดนตรี  กีฬา งานบ้านงานเรือนและอื่น ๆ เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นในระกว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2560 ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการได้ตัดสินด้วยความโปร่งใสและนักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนก็ขอให้ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและโรงเรียนต่อไป
          ทั้งนี้  นายนิยม  บุญจันทร์  ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า”วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝน ในสาระทักษะและกระบวนการตามหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นและเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย สำหรับคณะกรรมการตัดสินได้ขอความร่วมมือจากครูจากทุกโรงเรียนใน ศปอ.เมืองร้อยเอ็ด เข้ามาตัดสินเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะไปตัวแทนในระดับเครือข่ายเข้าแข่งขันต่อในระดับเขตพื้นที่ต่อไป”

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1