ข่าวประสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมิน ITA
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและบุคลากรในสังกัดเพื่อรอรับการประเมิน IIT และ EIT  ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1           เมื่อวันที่ 23  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
23/พ.ค./2562 - อ่าน [1] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
                จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด                 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร  ,นายสุชาติ  พุทธลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด...
21/พ.ค./2562 - อ่าน [18] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การประชุมผู้บริหารก่อนเปิดภาคเรียน
        สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กว่า 300 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด        เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
08/พ.ค./2562 - อ่าน [100] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีครูเข้ารับการอบรมกว่า 300 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร           เมื่อวันที่  29  เมษายน  2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม...
01/พ.ค./2562 - อ่าน [64] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
             จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช              เมื่อเวลา 08.09 น.วันนี้ 25 เมษายน 2562  นายประเสริฐ  วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
25/เม.ย./2562 - อ่าน [50] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย  ประจำปี 2562 เพื่อรดน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานและผู้อาวุโสในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ณ ลานด้านหน้าสำนักงานและห้องประชุมสาเกตนคร เมื่อวันที่  10  เมษายน  2562  เวลา 09.00 น.  ดร. สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1...
10/เม.ย./2562 - อ่าน [85] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ดร.สกล รดน้ำขอพรผู้ว่าฯในเทศกาลวันสงกรานต์
           ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากรในสังกัดร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  9  เมษายน  2562  เวลา 15.30 น.  ดร.สกล  คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นายประเสริฐ  วรสาร  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากรในสังกัด...
10/เม.ย./2562 - อ่าน [34] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนงทอผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโนนแท่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด         เมื่อวันที่ 6  เมษายน  2562  เวลา 11.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีนายพศพงษ์  พฤกษชาติ ...
09/เม.ย./2562 - อ่าน [39] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
พิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
            จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบึงพะลานชัย พระอารามหลวง            เมื่อเวลา 16.00 น. วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562  ดร.สกล  คามบุศย์  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ได้เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในพิธีบรมราชาภิเษก  ณ พระอุโบสถ วัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย...
09/เม.ย./2562 - อ่าน [11] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
        สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับผู้อำนวยสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากทั้ง 4 เขต พื้นที่การศึกษาจำนวนกว่า 800 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด         เมื่อวันที่  4  เมษายน  2562 เวลา 09.00 น.  ดร.สกล  คามบุศย์  ผอ.สพป....
04/เม.ย./2562 - อ่าน [53] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า