ข่าวประสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้มประชุม 2 เรื่องควบเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับครู
            สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 โดยผนวกการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากับการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด            เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2562  ดร.สกล  คามบุศย์...
20/มี.ค./2562 - อ่าน [31] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
เปิดอาคาร 98 ปี และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
        โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ได้ทำพิธีเปิดใช้อาคาร 98 ปี และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด         เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการรับมอบอาคารเอนกประสงค์ อาคาร 98 ปี...
20/มี.ค./2562 - อ่าน [18] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด
       จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10  มีนาคม  2562  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและบริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัย  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมทอดถวายต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนนับแสนคน          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10  มีนาคม  2562 ...
11/มี.ค./2562 - อ่าน [35] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562
28/ก.พ./2562 - อ่าน [9] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ดร.สกล ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
          ดร.สกล ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อเน้นย้ำเรื่องการเรียนการสอนและการจัดการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด           เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
14/ก.พ./2562 - อ่าน [58] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2
           มูลนิธิไทยรัฐ  ร่วมกับ สพฐ. ร่วมกันประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 ตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1           เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
14/ก.พ./2562 - อ่าน [45] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมสอบโอเน็ต
            สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนชั้น ป.6และม.3 ทุกสังกัด โดยมีการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติรวมทั้งออกตรวจเยี่ยมสนามสอบทุกสนามเพื่อความมั่นใจการสอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์            เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ  พุทธลา ...
05/ก.พ./2562 - อ่าน [56] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า