ข่าวประสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ admin
สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นเจ้าภาพการประชุม เขตตรวจราชการที่ 12
          การประชุมหารือข้อราชการของ cluster 12 โดยมี ผอ.เขต  ทั้ง 18 เขตเข้าร่วมประชุมโดยในครั้งนี้ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นเจ้าภาพ           เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในฐานะประธานเขตตรวจราชการ 12 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธู (ร้อยแก่นสารสินธุ์)...
18/ก.ค./2562 - อ่าน [13] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
พิธีปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนบรรจุแต่งตั้ง
        รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประดับเพชร  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  จังหวัดร้อยเอ็ด            เมื่อวันที่ 13  กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอัมพร  พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
18/ก.ค./2562 - อ่าน [10] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
หน่วยพัฒนาที่ 5 ร้อยเอ็ดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนบรรจุแต่งตั้งกว่า 400 คน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 13 กรกฎาคม 2562 ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  จังหวัดร้อยเอ็ด            เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. นาย สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
08/ก.ค./2562 - อ่าน [97] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562 - อ่าน [61] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
รายชื่อการอบรมข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง(แบ่งเป็นกลุ่ม)
รายชื่อการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผอ.รร.แบ่งตามกลุ่ม
04/ก.ค./2562 - อ่าน [130] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
02/ก.ค./2562 - อ่าน [281] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
         คณะลูกเสือและเนตรนารีร่วมกันปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ บริเวณลานบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 หน้าบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30 น.นายบุญถิ่น  มหาสาโร  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ...
01/ก.ค./2562 - อ่าน [47] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา
             โครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561-2562     ณ บริเวณมณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2562  เวลา 06.30 น.  นายสุชาติ  พุทธลา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) นายทศพล ...
23/มิ.ย./2562 - อ่าน [42] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
มข.ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เพื่อ นศ.คุ้นชินกับการเรียนการสอน
           นศ. ฝึกประสบการณ์ จาก มข.  สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน เข้าฝึกประสบการณ์ ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562    รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : Leson study & Open Approach           เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2562 ที่ผ่านมา นายนิกร  พรรณขาม ...
21/มิ.ย./2562 - อ่าน [58] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า