ข่าวประชาสัมพันธ์เขตอำเภอศรีสมเด็จ

รูปภาพของ Thanaphon
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายวีระชัย  ประมงมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอดุลวิหารกิจ ให้การต้อนรับนายสุเทพ  เกิดสมนึกผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านกระเทียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่มาส่ง นางรสรินทร์  ศรีวิไล ข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ ด้วยความยินดียิ่ง
14/ส.ค./2558 - อ่าน [694] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thanaphon - อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
รูปภาพของ Patcharana
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านโสกเชือก ตำบลโพธิ์สัย  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด   จัดงานวันแม่แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2558 ขึ้น มีกิจกรรมการแสดงมากมาย เช่น การแสดงบนเวที  การร้องเพลง  ผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมต่างมีความซาบซึ้งใจ  
11/ส.ค./2558 - อ่าน [404] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Patcharana - โสกเชือก-คุรุราษฎร์อำนวย
รูปภาพของ supanneeaa
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  นายธงชัย  พันธุมี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) และคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 1, 4 และ 7 ปีการศึกษา 2558 เพื่อติดตามดูแลนักเรียนและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน สร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
11/ส.ค./2558 - อ่าน [461] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supanneeaa - ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
รูปภาพของ cybertickie
กิจกรรมวันอาเซียน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนในเขตอำเภอศรีศรีสมเด็จ ทั้ง 22 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ที่โรงเรียนบ้านเหล่ากุด  ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านรองสุชาติ  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1
11/ส.ค./2558 - อ่าน [370] - ความคิดเห็น [0] - โดย: cybertickie - บ้านหนองใหญ่
รูปภาพของ thanyaporn
กิจกรรมจัดงานในวันอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ทาง ศปอ. ศรีสมเด็จได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน  ประจำปี ๒๕๕๘    ณ  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด   มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งทั้งหมด ๒๒ โรงเรียน  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน  การจัดกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการวันอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน  การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัด ศปอ.ศรีสมเด็จ เป็นอย่างดี
11/ส.ค./2558 - อ่าน [294] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thanyaporn - บ้านเหล่ากุด
รูปภาพของ Nutooktik
กิจกรรมวันอาเซียนศึกษา
เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2558 โรงเรียนในสังกัด สพป.รอ.1 อำเภอศรีสมเด็จ 22 โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนศึกษาเเละรับมอบอาคารอเนกประสงค์  ที่โรงเรียนบ้านเหล่ากุด ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ได้รับเกียรติจากท่านรอง สุชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธี เเละเป็นผู้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน
11/ส.ค./2558 - อ่าน [265] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Nutooktik - บ้านป่าแหนหนองไร่
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5