ข่าวประชาสัมพันธ์เขตอำเภอธวัชบุรี

รูปภาพของ isaree
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสองแผ่นดินและผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
วันที่  20 มกราคม 2561 โรงเรียนเมืองธวัชบุรีจัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เฉลิมพระเกียรติสองแผ่นดิน และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอธวัชบุรีและนายประเสริฐ  วรสาร รองผอ.สพป.รอ.1  เป็นประธานในพิธี
29/ม.ค./2561 - อ่าน [167] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี
รูปภาพของ thabthim
ผอ.พีรบูรณ์ สุดตา รับเกียรติบัตร MOE AWARDS ในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
ผอ.พีรบูรณ์  สุดตา  รับเกียรติบัตร MOE AWARDS ในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
18/ม.ค./2561 - อ่าน [61] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thabthim - บ้านหนองบัวดอนไผ่
รูปภาพของ isaree
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรมไทย
เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองธวัชบุรี  โดยมี นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
15/พ.ย./2560 - อ่าน [61] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี
รูปภาพของ burn
เครือข่ายเมืองเชียงดี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมสอบ NT,O-NET ป.3,ป.6
            เครือข่ายเมืองเชียงดี นำโดย  ท่าน ผอ.อุบล  สีสมยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคางฮุง  ประธานเครือข่ายเมืองเชียงดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูในเครือข่ายเมืองเชียงดี  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมสอบ NT,O-NET ป.3,ป.6 เพื่อเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3  และนักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่6  ทั้ง  10  ...
11/ก.ย./2560 - อ่าน [43] - ความคิดเห็น [0] - โดย: burn - บ้านธวัชบุรี
รูปภาพของ burn
เครือข่ายเมืองเชียงดี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมสอบ NT,O-NET ป.3,ป.6
            เครือข่ายเมืองเชียงดี นำโดย  ท่าน ผอ.อุบล  สีสมยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคางฮุง  ประธานเครือข่ายเมืองเชียงดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูในเครือข่ายเมืองเชียงดี  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมสอบ NT,O-NET ป.3,ป.6 เพื่อเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3  และนักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่6  ทั้ง  10  ...
11/ก.ย./2560 - อ่าน [22] - ความคิดเห็น [0] - โดย: burn - บ้านธวัชบุรี
รูปภาพของ isaree
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองธวัชบุรี เข้าร่วมประชุมเสวนา 4 ภูมิภาค
วันที่ 25-26 กันยายน 2559 นายกฤตติยะ  อุทุมภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองธวัชบุรี ได้เดินทางร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (เสวนา 4 ภูมิภาค) ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
26/ก.ย./2559 - อ่าน [138] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี

หน้า

158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
1
2