ข่าวประชาสัมพันธ์เขตอำเภอจังหาร

รูปภาพของ Niratchaya
โรงเรียนบ้านแคนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2557 โรงเรียนบ้านแคน ตำบลจังหาร  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำของ ผอ.สถิต  สัตนาโค พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแคน ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล
11/ส.ค./2558 - อ่าน [376] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Niratchaya - บ้านแคน
รูปภาพของ supcho1507
โรงเรียนไตรคามวิทยาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
เมื่อวันที่  11 กรกฏาคม  2558 โรงเรียนไตรคามวิทยาเข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงที่โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินในวันที่ 25 สิงหาคม  2558 
11/ส.ค./2558 - อ่าน [297] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supcho1507 - ไตรคามวิทยา
รูปภาพของ niraphada
ร.ร.บ้านดงสิงห์จัดกิจกรรมวันแม่ ปี 2558 Test
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดงสิงห์  มีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณแม่ของแผ่นดิน การแสดงออกของนักเรียนกับผู้ปกครอง การไหว้ระลึกถึงพระคุณแม่ จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน
11/ส.ค./2558 - อ่าน [431] - ความคิดเห็น [0] - โดย: niraphada - บ้านดงสิงห์-ดำรงราษฎร์สามัคคี
รูปภาพของ benja
กิจกรรมวันอาเซียนอำเภอจังหาร
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558  นางสุนันทา  โคสาแสง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1  เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมวันอาเซียน   ASEAN DAY ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1  ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา จังหวัดร้อยเอ็ด
11/ส.ค./2558 - อ่าน [297] - ความคิดเห็น [0] - โดย: benja - บ้านม่วงน้ำ-ประชาศิษย์วิทยา
รูปภาพของ pong_2894
นักเรียนดีเด่นดงยางสะแบง
ร.ร.ดงยางสะแบงได้คัดเลืกนักเรียนดีเด่นโดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนและมีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน เพื่อจะรับทุนในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งเด็กหญิงสุภัสสรา สุวรรณศรี เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้
11/ส.ค./2558 - อ่าน [244] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pong_2894 - ดงยางสะแบง
รูปภาพของ supcho1507
นักเรียนโรงเรียนไตรคามรับการตรวจสุขภาพ
เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2558   นักเรียนโรงเรียนไตรคามวิทยาได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางใหญ่  เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1/2558  อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในขณะนี้
11/ส.ค./2558 - อ่าน [223] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supcho1507 - ไตรคามวิทยา
รูปภาพของ took
งานไหว้ครู รร.บ้านแจ้งฯ อ.จังหาร
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นายประจักร ปวงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ที่โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า อำเภอจังหาร ซึ่งโรงเรียนจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักที่มีต่อครู และพร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนและความรู้ที่ครูจะถ่ายทอดให้ในปีการศึกษา 2558
11/ส.ค./2558 - อ่าน [448] - ความคิดเห็น [0] - โดย: took - บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
รูปภาพของ ampai
อบรมการใช้พลังงาน
เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2558  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา รับการอบรมการใช้พลังงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน และการใช้พลังงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
11/ส.ค./2558 - อ่าน [260] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ampai - คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5