ข่าวประชาสัมพันธ์เขตอำเภอจังหาร

รูปภาพของ took
โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อรับประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล
                   โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ ได้ตอนรับคณะกรรมการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ที่มาประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล นำโดยท่านบุญเลิศ บุษเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ และคณะ ทางโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อท่าน ผอ.กำจร มีคุณ คณะครู และนักเรียน  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการ...
06/ก.ย./2560 - อ่าน [103] - ความคิดเห็น [0] - โดย: took - บ้านป่านหนองอ้อ
กิจกรรม"Bick for dad"โรงเรียนบ้านปาฝา
โรงเรียนบ้านปาฝาจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อร่วมกับชุมชน
13/ธ.ค./2558 - อ่าน [419] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pafa - บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์
รูปภาพของ Patcharinwi
bbl โรงเรียนบ้านพยอม
18/ก.ย./2558 - อ่าน [501] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Patcharinwi - บ้านพยอม
รูปภาพของ Patcharinwi
ฺฺBBl โรงเรียนบ้านพยอม
18/ก.ย./2558 - อ่าน [411] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Patcharinwi - บ้านพยอม
รูปภาพของ ampai
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) จัดกิจกรรม bike for mom "ปั่นเพื่อแม่"
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)ร่วมกับ เทศบาลตำบลผักแว่น และชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ร่วมกันจักกิจกรรม bike for mom "ปั่นเพื่อแม่"เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันออกกำลังกาย
14/ส.ค./2558 - อ่าน [557] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ampai - บ้านผักแว่นอนามัย-คุรุศิษยานุกูล
รูปภาพของ pong_2894
โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
ประกาศด้วยโรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) ประกาศตกลงราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณ 46,000 บาท จำนวน 1 ชุด โดยใช้คุณลักษณะของครุภัณฑ์ปี 2557 
11/ส.ค./2558 - อ่าน [402] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pong_2894 - ดงยางสะแบง

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5