ข่าวประชาสัมพันธ์เขตอำเภอจังหาร

รูปภาพของ Patcharinwi
ซ่อมแซมอาคารเรียน งบICU 18 ม.ค.2561
19/ม.ค./2561 - อ่าน [91] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Patcharinwi - บ้านพยอม
รูปภาพของ Patcharinwi
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านพยอม 12 มกราคม 2561
มอบทุนการศึกษาทุกคน
17/ม.ค./2561 - อ่าน [50] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Patcharinwi - บ้านพยอม
รูปภาพของ Patcharinwi
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านพยอม
17/ม.ค./2561 - อ่าน [50] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Patcharinwi - บ้านพยอม
รูปภาพของ took
โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อรับประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล
                   โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ ได้ตอนรับคณะกรรมการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ที่มาประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล นำโดยท่านบุญเลิศ บุษเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ และคณะ ทางโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อท่าน ผอ.กำจร มีคุณ คณะครู และนักเรียน  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการ...
06/ก.ย./2560 - อ่าน [63] - ความคิดเห็น [0] - โดย: took - บ้านป่านหนองอ้อ
กิจกรรม"Bick for dad"โรงเรียนบ้านปาฝา
โรงเรียนบ้านปาฝาจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อร่วมกับชุมชน
13/ธ.ค./2558 - อ่าน [407] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pafa - บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์

หน้า

158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2