ข่าวประชาสัมพันธ์เขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน

รูปภาพของ suriyanpor
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ อำเภอจตุพักตรพิมาน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยนายวรรณชัย มาตย์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมมอบรางวัลของขวัญให้กับนักเรียนที่ทำการแสดง ทำให้บรรยากาศมีความสนุกสนานรื่นเริงเป็นกันเอง ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ของรางวัล ขนม และอื่นๆอีกมากมาย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย  
19/ม.ค./2561 - อ่าน [196] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
รูปภาพของ phattawan
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผือ   เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ
05/ต.ค./2559 - อ่าน [702] - ความคิดเห็น [0] - โดย: phattawan - บ้านหนองผือ
รูปภาพของ ubonsoiudom
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
24/มิ.ย./2559 - อ่าน [340] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ubonsoiudom - จตุรพักตรพิมาน
รูปภาพของ suriyanpor
การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้
โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยม ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่าย เดินทางไกลให้กับลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2559  ณ ค่ายลูกชั่วคราว โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ ตำบลน้ำใส  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครังนี้ลูกเสือ เนตรนารีได้เดินทางไกล และเข้าฐานการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ในการฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม การเข้าค่ายในครั้งนี้ผู้อำนวยการได้มอบหมายให้คุณครูชัยณรงค์ มนตรีโพธิ์...
07/มี.ค./2559 - อ่าน [411] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
รูปภาพของ suriyanpor
การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านงูเหลือม
โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล และโรงเรียนบ้านยางเครือ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้นำลูกเสือ ยุวกาชาด เข้าร่วมชุมนุมกับโรงเรียนเครือข่ายดงแดงน้ำใสป่าสังข์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านงูเหลือม อำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยการนำของท่านประธานเครือข่าย ดงแดงน้ำใสป่าสังข์ ผอ.กระจ่าง ประทาย  เป็นประธานในพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพนธ์ 2559 
25/ก.พ./2559 - อ่าน [495] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
รูปภาพของ suriyanpor
คำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านยางเครือได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ชุมชนบ้านยางเครือได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู โดยการเดินประชาสัมพันธ์คำขวัญวันครูประจำสถานศึกษารอบหมู่บ้านเนื่องในวันครูซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2559  และได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนโดยปรับปรุงสถานที่บริเวณโรงเรียน ผู้อำนวยการนิติพัฒน์   รักกิจ  ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
11/ก.พ./2559 - อ่าน [271] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านยางเครือ
รูปภาพของ YUTTHAPOOM
สนามเด็กเล่น BBL
คณะครูโรงเรียนบ้านดงยางร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนเพื่อฝึกทักษะและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
01/ก.ย./2558 - อ่าน [728] - ความคิดเห็น [0] - โดย: YUTTHAPOOM - บ้านดงยาง
รูปภาพของ suriyanpor
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558ิ โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันที่ 11  สิงหาคม  2558 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อมารดาผู้ให้กำเนิด...
12/ส.ค./2558 - อ่าน [927] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
รูปภาพของ Pringolf
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิ้นฟ้า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียน
11/ส.ค./2558 - อ่าน [431] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Pringolf - ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
รูปภาพของ karaoke77
โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
         โรงเรียนพรหมยานุสรณ์จะเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในเดือน สิงหาคม 2558  จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการเลี้ยงกบ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีอาชีพติดตัว สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ “ ปีการศึกษา...
10/ส.ค./2558 - อ่าน [627] - ความคิดเห็น [0] - โดย: karaoke77 - พรหมยานุสรณ์

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5