ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

ลำดับ หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 22/ส.ค./18 admin
2 รายงานการประชุมผู้บริหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 11/ก.ค./18 admin
3 รายงานการประชุมผู้บริหารศึกษานิเทศก์ 28/พ.ค./18 admin
4 หมายเลขโทรศัพท์ภายในและเบอร์มือถือ สพป.ร้อยเอ็ด 1 04/ธ.ค./17 admin
5 ใบลาพักผ่อน ลาป่วย 22/มิ.ย./17 admin
6 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 29/ก.ย./16 admin
7 แบบรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องโครงการปลอดขยะ 12/ก.ย./16 admin
8 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 08/ก.ย./16 admin
9 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด 08/ก.ย./16 admin
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 08/ส.ค./16 admin
11 ตรวจสอบรายชื่อพร้อมส่งข้อมูล 21/ก.ค./16 admin
12 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำ พ.ศ. 2558 14/ก.ค./16 admin
13 ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 28/มิ.ย./16 admin
14 User_Obec 02/มิ.ย./16 piyapat
15 User_emis 02/มิ.ย./16 piyapat
16 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "กีฬาธุรการสัมพันธ์ภาคอีสาน ครั้งที่ 4" 07/มี.ค./16 admin
17 แผนปฏิบัติการ ปี2559 07/มี.ค./16 admin
18 จุดเน้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 07/มี.ค./16 admin
19 เอกสารดาวน์โหลดแผนกลยุทธ์ 2559-2562 07/มี.ค./16 admin
20 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558 06/ม.ค./16 admin

หน้า