หนังสือราชการบริหารงานบุคคล

รูปภาพของ person1
แจ้งการทำสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
แจ้งการทำสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
06/ก.ค./2561 - อ่าน [317] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการที่ต้องเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการที่ต้องเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
04/ก.ค./2561 - อ่าน [343] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ.2561
ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ.2561
04/ก.ค./2561 - อ่าน [85] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ
26/มิ.ย./2561 - อ่าน [192] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
25/มิ.ย./2561 - อ่าน [52] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานขั้นต่ำ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สพป.รอ.1
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานขั้นต่ำ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สพป.รอ.1
20/มิ.ย./2561 - อ่าน [130] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.รอ.1 ปีงบประมาณ 2561
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.รอ.1 ปีงบประมาณ 2561
20/มิ.ย./2561 - อ่าน [66] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
การเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
การเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
13/มิ.ย./2561 - อ่าน [123] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(1 เมษายน 2561)
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(1 เมษายน 2561)
07/มิ.ย./2561 - อ่าน [298] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561)
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน  2561)
05/มิ.ย./2561 - อ่าน [462] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล

หน้า