หนังสือราชการบริหารงานบุคคล

รูปภาพของ person1
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561 
19/ก.ค./2561 - อ่าน [73] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
แจ้งการทำสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
แจ้งการทำสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
06/ก.ค./2561 - อ่าน [313] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการที่ต้องเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการที่ต้องเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
04/ก.ค./2561 - อ่าน [337] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ.2561
ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ.2561
04/ก.ค./2561 - อ่าน [83] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ
26/มิ.ย./2561 - อ่าน [187] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
25/มิ.ย./2561 - อ่าน [51] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานขั้นต่ำ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สพป.รอ.1
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานขั้นต่ำ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สพป.รอ.1
20/มิ.ย./2561 - อ่าน [125] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.รอ.1 ปีงบประมาณ 2561
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.รอ.1 ปีงบประมาณ 2561
20/มิ.ย./2561 - อ่าน [62] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
การเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
การเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
13/มิ.ย./2561 - อ่าน [120] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(1 เมษายน 2561)
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(1 เมษายน 2561)
07/มิ.ย./2561 - อ่าน [287] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล

หน้า