หนังสือราชการบริหารงานบุคคล

รูปภาพของ person1
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานขั้นต่ำ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สพป.รอ.1
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานขั้นต่ำ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สพป.รอ.1
20/มิ.ย./2561 - อ่าน [122] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.รอ.1 ปีงบประมาณ 2561
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.รอ.1 ปีงบประมาณ 2561
20/มิ.ย./2561 - อ่าน [58] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
การเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
การเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
13/มิ.ย./2561 - อ่าน [116] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(1 เมษายน 2561)
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(1 เมษายน 2561)
07/มิ.ย./2561 - อ่าน [281] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561)
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน  2561)
05/มิ.ย./2561 - อ่าน [456] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
05/มิ.ย./2561 - อ่าน [235] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
24/พ.ค./2561 - อ่าน [63] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 "รางวัลเพชรพระนคร"
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 "รางวัลเพชรพระนคร"
24/พ.ค./2561 - อ่าน [67] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
20/พ.ค./2561 - อ่าน [1,183] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
16/พ.ค./2561 - อ่าน [1,237] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล

หน้า