หนังสือราชการบริหารงานบุคคล

รูปภาพของ person1
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
06/ต.ค./2558 - อ่าน [385] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น
รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น
23/ก.ย./2558 - อ่าน [254] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
การประเมินสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
การประเมินสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
18/ก.ย./2558 - อ่าน [951] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
การปรับระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสำนักงานเขตพื้นที่ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
การปรับระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสำนักงานเขตพื้นที่ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
17/ก.ย./2558 - อ่าน [673] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7
การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7
28/ส.ค./2558 - อ่าน [421] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
27/ส.ค./2558 - อ่าน [1,229] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการจำแนกตามสาขาวิชาที่สอน ปี 2558-2572
กลุ่มบริหารงานบุคคล ประสงค์จะสำรวจข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการจำแนกตามสาขาวิชาที่สอน ปี 2558-2572 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่และเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล https://drive.google.com/…/0BwTn2GLTmwWEUzlGR1RRZGJkaTQ/view หรือไฟล์ Excel ที่ https://drive.google.com/…/0BwTn2GLTmwWEY0RPUFpYbTBhYlk/view
21/ส.ค./2558 - อ่าน [757] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล

หน้า