หนังสือราชการบริหารงานบุคคล

รูปภาพของ person1
มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
มาตรการ ป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
11/พ.ย./2558 - อ่าน [227] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น
รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น
22/ต.ค./2558 - อ่าน [313] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7
การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7
22/ต.ค./2558 - อ่าน [606] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
อนุญาตลากิจ (บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา)
อนุญาตลากิจ (บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา)
13/ต.ค./2558 - อ่าน [191] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
อนุญาตลากิจ (บ้านตาอุด)
อนุญาตลากิจ (บ้านตาอุด)
13/ต.ค./2558 - อ่าน [211] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7
การเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติและ กพ.7
13/ต.ค./2558 - อ่าน [241] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
06/ต.ค./2558 - อ่าน [388] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น
รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้น
23/ก.ย./2558 - อ่าน [257] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
การประเมินสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
การประเมินสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
18/ก.ย./2558 - อ่าน [954] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล
รูปภาพของ person1
การปรับระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสำนักงานเขตพื้นที่ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
การปรับระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสำนักงานเขตพื้นที่ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
17/ก.ย./2558 - อ่าน [674] - ความคิดเห็น [0] - โดย: person1 - หนังสือราชการบริหารงานบุคคล

หน้า