หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล

รูปภาพของ supervisor
สรุปเนื้อหา และชุดข้อสอบวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ ONET ปี 2558 (สาระที่ 4-5)
สรุปเนื้อหา และชุดข้อสอบวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ ONET ป.6 และม.3 ปี 2558 จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ข้อสอบยังมีความไม่สมบูรณ์ จัดทำขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปทดสอบนักเรียนก่อนทำการสอบ ONET ในปีการศึกษา 2558
20/ก.พ./2559 - อ่าน [3,259] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supervisor - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล
รูปภาพของ supervisor
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับเขตพื้นที่การศึก ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับเขตพื้นที่การศึก ประจำปีการศึกษา 2558
10/ก.พ./2559 - อ่าน [336] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supervisor - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล
รูปภาพของ supervisor
การท่องสูตรคูณ 100%
การท่องสูตรคูณ 100%
13/ม.ค./2559 - อ่าน [981] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supervisor - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล
รูปภาพของ supervisor
แบบฝึกการเขียนสูตรคูณ แม่ 2-12 เป็นรายบุคคล (แบบประเมินรายบุคคล)
แบบฝึกการเขียนสูตรคูณ แม่ 2-12 เป็นรายบุคคล (แบบประเมินรายบุคคล) สำหรับนักเรียนใช้ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
05/ม.ค./2559 - อ่าน [3,545] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supervisor - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล
รูปภาพของ supervisor
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสนับสนุนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558
03/ธ.ค./2558 - อ่าน [432] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supervisor - หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล