สวยมากไม่เฟอะฟะ

  เป็นสถานที่สวยงาม เหมือนเมืองสวรรค์  ได้กราบพระนอนหินอ่อนองค์ใหญ่ "พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี"อยู่ไม่ไกล ไปมาแล้ว อุดรธานี อำเภอนายูง อยู่สูงนะ บนภูเขา เราไปได้สะดวกทางดีตลอดห่างจากเมืองอุดรธานี แค่ 109 กิโลเมตร  (มีบางช่วงเป็นทางชัน)ได้ยินมาว่าองค์พระเป็นหินอ่อนจาก อิตาลี มาไกลเชียวแหละ..ลองไปกราบ "วัดป่าภูก้อน"  

รูปภาพของ preecha