หนังสือราชการจาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ร.ร. ในสังกัด

หัวเรื่อง กลุ่มงาน เขียนโดย เมื่อวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 15/ส.ค./2560
ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ.2561 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 04/ก.ค./2561
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิถุนายน 2560) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 01/มิ.ย./2560
แจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 24/ก.ค./2560
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 22/มี.ค./2561

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต1

นายวีระชัย ประมงมุข
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
นายสมบูรณ์ เศษจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
นายทวีศักดิ์ จันทะคัต
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทรายทองวิทยา

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
User_emis piyapat 02/มิ.ย./2559
User_Obec piyapat 02/มิ.ย./2559
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำ พ.ศ. 2558 admin 14/ก.ค./2559
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) admin 30/พ.ย./2558
การประชุมผู้บริหารครั้งที่1/2562 admin 07/พ.ค./2562

ข่าวราชการ