ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต1

นายเสงี่ยม เชื้อลิ้นฟ้า
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านซองแมว
นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านราชธานี
นายวีระ อ่างทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองแก่ง
ร้อยตรีดำรงค์ อินอุ่นโชติ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหัวนางามวิทยา

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตและประธานเครือข่ายโรงเรียน admin 09/ก.ค./2562
จุดเน้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 admin 07/มี.ค./2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด admin 08/ก.ย./2559
การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ admin 04/ก.พ./2562
ใบลาพักผ่อน ลาป่วย admin 22/มิ.ย./2560

ข่าวราชการ