หนังสือราชการจาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ร.ร. ในสังกัด

หัวเรื่อง กลุ่มงาน เขียนโดย เมื่อวันที่
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2562) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 27/ก.ย./2562
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 23/ก.ย./2562
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 04/ก.ย./2562
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 23/ส.ค./2562
การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 07/ส.ค./2562

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต1

นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านดงยาง
นายสุพจน์ ชารีวัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล
นายกังวาล ปรินทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
บัญชีรายละเอียดการพิจารณาย้าย admin 31/ก.ค./2562
คำขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา admin 31/ก.ค./2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตและประธานเครือข่ายโรงเรียน admin 09/ก.ค./2562
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่และประธานเครือข่ายโรงเรียน admin 09/ก.ค./2562
รายงานการประชุมการรับรักเรียนประจำปี 2562 admin 03/ก.ค./2562

ข่าวราชการ