หนังสือราชการจาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ร.ร. ในสังกัด

หัวเรื่อง กลุ่มงาน ส่งโดย วันที่
แจ้งการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 ระยะที่ 3 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 01/ต.ค./2561
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2561) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 25/ก.ย./2561
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 19/ก.ย./2561
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 15/ก.ย./2561
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 04/ก.ย./2561

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

หนังสือราชการจาก สพฐ.

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

นายประจักร ปวงสุข
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
นายเฉลิมชัย แสนยะบุตร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านพยอม
นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดโนนสำราญ-ประชาสามัคคี
นายบัญชา สุดบนิด
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองเต่า

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 admin 22/ส.ค./2561
รายงานการประชุมผู้บริหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 admin 11/ก.ค./2561
รายงานการประชุมผู้บริหารศึกษานิเทศก์ admin 28/พ.ค./2561
หมายเลขโทรศัพท์ภายในและเบอร์มือถือ สพป.ร้อยเอ็ด 1 admin 04/ธ.ค./2560
ใบลาพักผ่อน ลาป่วย admin 22/มิ.ย./2560

ข่าวราชการ