หนังสือราชการจาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ร.ร. ในสังกัด

หัวเรื่อง กลุ่มงาน เขียนโดย เมื่อวันที่
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 05/พ.ย./2561
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 01/พ.ย./2561
การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 30/ต.ค./2561
แจ้งการทำสัญญาจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 30/ต.ค./2561
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 26/ต.ค./2561

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต1

นายสมาน ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง-คุรุราษฎร์วิทยา
นางจิรภา สบายดี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านอีโก่ม
นายประทวน ชุมสิงห์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร
นายพรทวี จองลีพันธ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสงเปลือย-ประชาราษฎร์บำรุง

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
เอกสารดาวน์โหลดแผนกลยุทธ์ 2559-2562 admin 07/มี.ค./2559
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558 admin 06/ม.ค./2559
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) admin 30/พ.ย./2558
รหัสผ่าน B-OBEC tipaya7849 02/พ.ย./2558
แบบฟอร์มขอจัดตั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 tipaya7849 21/ก.ย./2558

ข่าวราชการ