หนังสือราชการจาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ร.ร. ในสังกัด

หัวเรื่อง กลุ่มงาน ส่งโดย วันที่
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 04/ก.ย./2561
ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 29/ส.ค./2561
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 10/ส.ค./2561
ส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2561 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 31/ก.ค./2561
ขอความอนุเคราะห็คัดเลือกบุคคล/องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 19/ก.ค./2561

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

หนังสือราชการจาก สพฐ.

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
นายอุทัย น้อมระวี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านดงยาง
นางสมศรี ตาสระคู
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "กีฬาธุรการสัมพันธ์ภาคอีสาน ครั้งที่ 4" admin 07/มี.ค./2559
แผนปฏิบัติการ ปี2559 admin 07/มี.ค./2559
จุดเน้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 admin 07/มี.ค./2559
เอกสารดาวน์โหลดแผนกลยุทธ์ 2559-2562 admin 07/มี.ค./2559
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558 admin 06/ม.ค./2559

ข่าวราชการ