หนังสือราชการจาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ร.ร. ในสังกัด

หัวเรื่อง กลุ่มงาน ส่งโดย วันที่
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 01/พ.ย./2561
การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 30/ต.ค./2561
แจ้งการทำสัญญาจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 30/ต.ค./2561
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 26/ต.ค./2561
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 26/ต.ค./2561

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

นายวีระชัย ประมงมุข
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
นายคมกริช มาตย์วิเศษ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองต่าย
นายเทอดศักดิ์ ตะราษี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองช้าง
ไม่พบในระบบ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
User_emis piyapat 02/มิ.ย./2559
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "กีฬาธุรการสัมพันธ์ภาคอีสาน ครั้งที่ 4" admin 07/มี.ค./2559
แผนปฏิบัติการ ปี2559 admin 07/มี.ค./2559
จุดเน้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 admin 07/มี.ค./2559
เอกสารดาวน์โหลดแผนกลยุทธ์ 2559-2562 admin 07/มี.ค./2559

ข่าวราชการ