หนังสือราชการจาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ร.ร. ในสังกัด

หัวเรื่อง กลุ่มงาน ส่งโดย วันที่
แจ้งการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 ระยะที่ 3 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 01/ต.ค./2561
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2561) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 25/ก.ย./2561
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 19/ก.ย./2561
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 15/ก.ย./2561
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 04/ก.ย./2561

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

หนังสือราชการจาก สพฐ.

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

บ้านดงสวอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านดงสวอง
นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
นายทวี คิมหันตา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
ไม่พบในระบบ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโนนข่า

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
ตรวจสอบรายชื่อพร้อมส่งข้อมูล admin 21/ก.ค./2559
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำ พ.ศ. 2558 admin 14/ก.ค./2559
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ admin 28/มิ.ย./2559
User_Obec piyapat 02/มิ.ย./2559
User_emis piyapat 02/มิ.ย./2559

ข่าวราชการ