ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต1

นายประพันธ์ ชินคำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านรอบเมือง-คุรุรัฐประชานุสรณ์
นายสุนทรวัฒน์ วิเศษ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
นายเสถียร สายลวดคำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย
บ้านดงสวอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านดงสวอง

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตและประธานเครือข่ายโรงเรียน admin 09/ก.ค./2562
จุดเน้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 admin 07/มี.ค./2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด admin 08/ก.ย./2559
การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ admin 04/ก.พ./2562
ใบลาพักผ่อน ลาป่วย admin 22/มิ.ย./2560

ข่าวราชการ