ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

หนังสือราชการจาก สพฐ.

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

นายธงชัย พุทธมอญ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านเมืองทอง-วีระประชานุสรณ์
นายจิระ มูลมณี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนาด
นายกำจร มีคุณ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านคุยค้อ-บัณฑิตประชาสรรค์

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
จุดเน้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 admin 07/มี.ค./2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด admin 08/ก.ย./2559
ใบลาพักผ่อน ลาป่วย admin 22/มิ.ย./2560
เอกสารดาวน์โหลดแผนกลยุทธ์ 2559-2562 admin 07/มี.ค./2559
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 admin 08/ส.ค./2559

ข่าวราชการ