ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

นายพรทวี จองลีพันธ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสงเปลือย-ประชาราษฎร์บำรุง
นายสิน มูลศรี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองผือ
นางโสภิดา สารครศรี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา-ประชาอุปถัมภ์
นางธิติมาพร จันทสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองแวง

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
จุดเน้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 admin 07/มี.ค./2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด admin 08/ก.ย./2559
การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ admin 04/ก.พ./2562
ใบลาพักผ่อน ลาป่วย admin 22/มิ.ย./2560
เอกสารดาวน์โหลดแผนกลยุทธ์ 2559-2562 admin 07/มี.ค./2559

ข่าวราชการ