หนังสือราชการจาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ร.ร. ในสังกัด

หัวเรื่อง กลุ่มงาน เขียนโดย เมื่อวันที่
แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ต้องเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 21/มิ.ย./2562
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 21/มิ.ย./2562
การสำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 12/มิ.ย./2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 05/มิ.ย./2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล person1 03/มิ.ย./2562

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต1

ร้อยตรีดำรงค์ อินอุ่นโชติ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหัวนางามวิทยา
นางธิติมาพร จันทสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองแวง
นายเฉลียว นครไพร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านปอภาร-ปอภารราษฎร์บำรุง
นายธงชัย พุทธมอญ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านเมืองทอง-วีระประชานุสรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตและประธานเครือข่ายโรงเรียน admin 09/ก.ค./2562
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่และประธานเครือข่ายโรงเรียน admin 09/ก.ค./2562
รายงานการประชุมการรับรักเรียนประจำปี 2562 admin 03/ก.ค./2562
รายงานการประชุมการรับรักเรียนประจำปี 2562 admin 03/ก.ค./2562
การประชุมผู้บริหารครั้งที่1/2562 admin 07/พ.ค./2562

ข่าวราชการ