ติดตามงบ SP2 ผ่านระบบ e-mes
 
 
เพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา
ลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
พัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทย อย่างยั่งยืน
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
จัดหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
 
 
 
ข้อมูลความเป็นมา
  • SP : Stimulus Package
  • SP2 : แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
    ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 )
 
รายการเกี่ยวกับงบประมาณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
   
   

 
 
Google.co.th
 

>> บริการออนไลน์ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
ข้อมูลจำนวนประชากร ปี 2550
ข้อมูลจำนวนประชากร ปี 2549
ข้อมูลจำนวนประชากร ปี 2548
ข้อมูลจำนวนประชากร ปี 2547
ข้อมูลจำนวนประชากร ปี 2546
ระบบการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนส์
รายการถ่ายทอดสด สพฐ.
ถ่ายทอดสด ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.ศธ
.


>>
สารสนเทศ (DOC) ปี 2551
วิเคราะห์แผน - ผล การรับนักเรียน (49-50)
สรุปการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2550
สารสนเทศ (DOC) ปี 2548 - 2550>> Data Real time ปี 2551
ข้อมูลบุคลากร สพท.(ข้าราชการและลูกจ้าง)
รายชื่อบุคลากร สพท.
ข้อมูลคณะกรรมการ สพท.
ข้อมูลคณะกรรมการติดตามฯ สพท.
ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. สพท.

gis สพท.สพ.-
gis สพฐ.

>> ข้อมูล/สารสนเทศพื้นฐาน

ข้อมูลประชากร (http://www.dopa.go.th)
Gisจังหวัดร้อยเอ็ด (Roiet Gis)
point Asia


>> Data On Web
Data On Web ปี 2548 - 2549

>> สารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการ GPA

สืบค้นสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการ GPA


>>
เว็บไซต์อื่นที่น่าสนใจ
ศูนย์รวมสื่อศธ.
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
บึงฉวากออนไลน์
SIPA


>>
ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย
ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย
ฐานข้อมูลรายชื่อบทความวิชาการจากวารสาร
สืบค้นกฏหมาย>>
บทความ
บทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทความเกี่ยวกับโปรแกรม
บทความเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและเว็บ
บทความเกี่ยวกับกราฟฟิกส์
บทความเกี่ยวกับสื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับมัลติมีเดีย
บทความเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
บทความสำหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
บทความเกี่ยวกับ ลีนุกซ์ทะเล>>
e_leaning
รวม e - learning
สื่อการสอนพื้นฐานการวาดการ์ตูน
บทเรียนโปรแกรม Flash MX
รู้จักกับ moodle
เกมส์ถาม-ตอบความรู้ทางพุทธศาสนา
โปรแกรมอ่านพระไตรปิฏก | การติดตั้ง
พจนานุกรมและธรรมมานุกรม | การติดตั้ง
font เส้นประ สำหรับสอนเด็กชั้นอนุบาล
การสร้าง e - book
วิชาภาษาไทยแบบ ฝึกอ่าน/
เขียนพยัญชนะ

หัดเขียนอักษรภาษาไทย ก - ฮ
หัดขียนอักษรภาษาอังกฤษ A - Z
แบบทดสอบวัดแววเด็ก
สื่อการเรียนการสอน Power Point
พจนานุกรมไทยฉบับออนไลน์
บทเรียนวิชาสังคีตนิยม
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ
ออนไลน์/ออฟไลน์ / คู่มือโปรแกรม เบื้องต้น 
รวมคำศัพท์ เกี่ยวกับ WBI ที่ควรรู้ คลิกที่นี่
ป้ายนิเทศออนไลน์ คลิกที่นี่ หรือ ที่นี่